Juristbyrån Therese Karlberg

Arvs- & Gåvorätt

Advokat / jurist Therese Karlberg
08-634 39 92

Har du möjlighet att bo kvar i den gemensamma bostaden om din make/maka dör?

Vad händer om jag inte kommer överens med mina syskon vid arvsskiftet?

Läs mer om vad vi kan hjälpa dig med vad gäller arvs- och gåvorätt under rubrikerna boutredning, bouppteckning, arvsskifte, testamente, gåvobrev.

Jurist Therese Karlberg