Juristbyrån Therese Karlberg

Äktenskapsförord

Advokat / jurist Therese Karlberg
08-634 39 92

Makar kan ingå ett avtal i vilket det bestäms att egendom som tillhör eller tillfaller någon skall vara dennes enskilda egendom. Äktenskapsförord kan även upprättas inför ett förestående bröllop.

Makarna kan upprätta ett nytt äktenskapsförord och på nytt bestämma att egendomen skall vara giftorättsgods.

Äktenskapsförord skall upprättas skriftligt undertecknas av bägge parter samt registreras vid tingsrätt.

Jurist Therese Karlberg