Juristbyrån Therese Karlberg

Boutredning / Dödsbo

Advokat / jurist Therese Karlberg
08-634 39 92

En sammanfattande benämning på alla åtgärder som vidtas rörande avliden persons bo (dödsbo) tills detta är färdigt att slutligen avvecklas är dödsboförvaltning (boutredning).Jurist Therese Karlberg