Bouppteckning

Bouppteckning

När en person avlider skall en bouppteckning förrättas inom tre månader från ett dödsfall. Bouppteckning är uppräkning av den avlidnes samt även i förekommande fall även makas tillgångar och skulder.

Ansvaret för att bouppteckning förrättas åligger den som har egendomen i sin vård.