Bouppteckning

Måste en bouppteckning upprättas av en advokat eller jurist?

Nej rent formellt kan den som står den avlidne närmast eller den som bäst kände till den avlidnes ekonomi i praktiken se till att bouppteckningen inges till skatteverket.

En bouppteckning skall vara klar inom tre månader efter dödsfallet (dvs förrättningsmötet hållas) samt inskickad till Skatteverket inom fyra månader från dödsfallet. 

Vid vissa situationer till exempel då det finns barn till den avlidne som inte var gemensamma barn (särkullbarn) eller då dödsbodelägarna inte är ense är det en stark rekommendation att överlämna upprättandet av bouppteckningen till en advokat eller jurist. Det förekommer även andra situationer då en advokat eller jurist bör upprätta bouppteckningen.

Dödsboet är en juridisk person som kan liknas vid en firma. Efterlevande make, sambo, barn och de som blivit omnämnda i testamentet är delägare i dödsboet.

Uppdelningen av kvarlåtenskapen går till som så att om den avlidne var gift får den efterlevande maken eller makan ärva före barnen. Detta förutsätter dock att barnen är deras gemensamma det vill säga att barnen inte är från tidigare förhållanden. Är barn till den avlidne ej barn till den efterlevande kan dessa så kallade särkullbarn få ut sin andel direkt. Om barnet eller barnen däremot avstår arvet för den kvarlevandes skull har de rätt att ärva denne på samma sätt som gäller för gemensamma barn.

Finns det dödsbodelägare med olika arvsrättsliga intressen rekommenderas starkt att man redan från början då en bouppteckning skall upprättas kopplar in en advokat eller jurist.

Advokatbyrån Therese Karlberg AB är belägen i Stockholm (Bromma) men kan åta sig ärenden i hela landet.

Vill du veta mer så klicka på respektive rubriker.