Samboavtal

Samboavtal

Det är en stor omställning att gå från särbo till sambo. Som sambo delas ofta såväl befintligt som nyinköpt bohag och löpande räkningar.

Den lagen som reglerar hur viss egendom skall fördelas när samboförhållandet tar slut, antingen vid dödsfall eller separation kallas sambolagen.

Samborna kan skriftligen klargöra att lagen inte skall gälla för det egna samboförhållandet. Ett sådant avtal kallas samboavtal. Samboavtalet behöver inte registreras vid någon myndighet.