Samboavtal

Vad är ett samboavtal?

Måste jag kontakta en advokat eller jurist för att upprätta ett samboavtal?

Det är en omställning av att gå från särbo till sambo. Som sambo delas ofta såväl befintligt som nyinköpt bohag och löpande räkningar.

Enligt sambolagen skall all samboegendom delas lika när sambo separerar.

Samboegendom är bostad och bohag som har införskaffats för gemensamt bruk oavsett vem som betalat för det. Samborna kan skriftligen klargöra att lagen inte skall gälla för det egna samboförhållandet. Ett sådant avtal kallas samboavtal och skrivs med fördel hos en advokat eller jurist. Samboavtalet behöver inte registreras vid någon myndighet.

En advokat eller jurist kan hjälpa er att se över vilka konsekvenser en separation skulle ge er.

Advokaten eller juristen kan även se över vad som skulle händer om någon av er skulle avlida under samboförhållandet. I vissa fall behöver samboavtalet kompletteras med ett testamente som advokaten eller juristen kan vara er behjälplig med.

Advokatbyrån Therese Karlberg AB är belägen i Stockholm (Bromma) men kan åta sig ärenden i hela landet.