Arvs- & Gåvorätt

Vem ärver vem?

En advokat kan reda ut frågeställningar gällande arvsrätt.

I Sverige skyddar reglerna om arvsrätt släktingarna till den som dör. Beroende på släktskapet kommer man att ha olika rätt till del av arvet. Man kan testamentera bort sina tillgångar men barnen har alltid rätt till sin laglott. När ett testamente skall upprättas är det viktigt att ta hjälp av en advokat eller jurist.

Regler om arvsrätt gör att vissa familjemedlemmar har rätt till sin beskärda del. En rätt som ingen kan ta ifrån dem.

Testamentet kan begränsa hur arvet fördelas men kan inte reglera laglotten. Ett testamente och dess regler är en del av arvsrätten och för att vara på den säkra sidan att testamentet är giltigt är det en bra idé att låta en advokat för att upprätta testamentet. Advokaten kan utifrån reglerna om arvsrätt se till hela situationen så att utfallet blir det önskade.

De tillgångar och skulder som den avlidne lämnar efter sig och som de efterlevande ska ärva kallas för dödsbo.

Dödsboet är en juridisk person som för enkelhetens skull kan liknas vid en firma. Inom tre månader efter dödsfallet måste bouppteckningen vara klar samt inskickad till Skatteverket inom fyra månader.

Efterlevande make, sambo, barn och de som blivit omnämnda i testamentet är delägare i dödsboet. Fram till dess att arvskiftet har upplöst dödsboet förvaltar dödsbodelägarna gemensamt dess innehåll. En advokat kan hjälpa till med de frågor kring arvsrätten som uppkommer från dödsfallet fram till dess dödsboet upplöses genom arvskifte.

Ibland uppkommer rättsliga tvister rörande arvsrätt mellan dödsbodelägarna. Tvisten kan då komma att lösas i allmän domstol (tingsrätten). En dödsbodelägare behöver då en advokat eller jurist som ombud i domstolen.

Advokatbyrån Therese Karlberg AB är belägen i Stockholm (Bromma) men kan åta sig ärenden i hela landet.

Vill du veta mer så klicka på respektive rubriker.