Underhåll

Underhåll

Föräldrar har underhållskyldighet för sina barn till dess att barnets fyllt 18 år eller till dess barnet slutar skolan och fyller 20 år. Föräldrarna skall var och en efter sin förmåga bidra till barnens försörjning.

Efter skilsmässa bestäms underhållets storlek genom avtal eller genom beslut i tingsrätten. Underhållet skall vara skäligt med tanke på barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förhållanden.

Information och ansökan om underhållsstöd ges av Försäkringskassan.