Arvskifte

Arvskifte

Arv och testamente är någonting nästan alla människor någon gång i livet kommer i kontakt med.

Var den avlidne gift skall en bodelning upprättas där en uppdelning sker mellan dödsboet och den efterlevande makan.

Arvskifte är något som förrättas av arvinge och universell testamentstagare. En skriftlig handling över skiftet skall upprättas och undertecknas av samtliga dödsbodelägare. Kan delägarna inte enas om arvskiftet kan tingsrätten förordna en skiftesman.