Testamente

Testamente

Det finns inget som säger att man måste upprätta ett testamente och arvet fördelar sig då enligt den legala arvsordningen. För den som upprättar ett testamente måste se till att det går korrekt till väga och att formuleringen inte är tvetydigt. Det kan leda till bittra tvister om det är otydligt.

Genom ett testamente kan du besluta om vem ditt arv skall tillfalla om det skall vara enskild egendom, om det skall erhållas med nyttjanderätt eller fri förfoganderätt.

Det finns klara formkrav när det gäller upprättandet av testamente. Det skall upprättas skriftligen. Två ojäviga vittnes samtidiga närvaro skall testator skriva under testamentshandlingen eller vidkännas sin underskrift därpå. Testators namnteckning skall sedan bevittnas av vittnena.