Äktenskapsskillnad – Skilsmässa

Äktenskapsskillnad – Skilsmässa

Ett mål om äktenskapsskillnad inleds alltid med en ansökan till tingsrätt. Ansökan måste utformas utifrån huruvida makarna är överens eller ej.

I vissa fall meddelar tingsrätten att betänketid skall löpa under sex månader. Detta är fallet då paret har gemensamma barn under 16 års ålder.

Vid en skilsmässa måste beslut fattas rörande kvarboenderätt, underhåll, vårdnad av barn, umgänge med barn, egendomens fördelning vid bodelning m.m.

Vid skilsmässa kan också tingsrätten förordna en bodelningsförrättare om makarna inte kan enas om en bodelning.

Vad som här skrivits om äktenskap, avser även registrerat partnerskap. Välkommen att kontakta oss så besvarar vi dina frågor.