Boutredning / Dödsbo

Boutredning / Dödsbo

En sammanfattande benämning på alla åtgärder som vidtas rörande avliden persons bo (dödsbo) tills detta är färdigt att slutligen avvecklas är dödsboförvaltning (boutredning).