Familjerätt

kontakta oss via telefon

Vad är familjerätt och när behöver man hjälp av en advokat eller jurist?

Familjerätt är en del av civilrätten som reglerar frågor som kan vara mycket känsliga.

Allt som rör exempelvis äktenskap, skilsmässor, bodelning, vårdnadstvister, underhåll, arv och testamenten tillhör familjerätten. Inom familjerätten kan de uppstå tvister mellan de personer som är involverade. Dessa tvister präglas ofta av starka känslor mellan de personer som tvisten rör och man kan då behöva hjälp av en advokat inom familjerätt för att tillvarata dina intressen.

Som advokat inom familjerätt kan vi även hjälpa till innan en tvist uppkommit. Par som flyttar ihop eller gifter sig kan behöva reglera vad som skall gälla vid en eventuell separation. Rekommendationen är då att vända sig till en advokat eller jurist för att erhålla ett juridiskt bindande avtal.

Vårdnadstvist

När det gäller vårdnadstvister kan Familjerätten, som är en del av socialtjänsten, försöka få föräldrarna att komma överens gällande vårdnad om barn, barns boende samt i vilken utsträckning barn skall ha umgänge med sina föräldrar.

Kan föräldrarna inte komma överens kan en förälder vända sig till domstol för att få ett avgörande. Vid ett sådant förfarande är det en stark rekommendation att föräldern tar hjälp av en advokat. Gemensam vårdnad är inte detsamma som att barnet skall bo varannan vecka hos vardera föräldern. Barnet kan bo mest hos den ene föräldern trots att föräldrarna har gemensam vårdnad. Det krävs starka skäl för att en förälder skall få ensam vårdnad om barnet.

Att vara vårdnadshavare innebär att ta ansvar för barnets personliga förhållande och se till att barnets behov skall bli tillgodosedda. Vårdnadshavaren har även ansvar för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till dess ålder, utveckling och övriga omständigheter.

Det finns alltså flera situationer där en advokat som specialiserat sig på familjerätt kommer väl till pass. Om äktenskapet/samboförhållandet inte skulle fungera kan vi finnas vid din sida redo att ta tillvara dina intressen.

 

Advokatbyrån Therese Karlberg AB är belägen i Stockholm (Bromma) men kan åta sig ärenden i hela landet.

Vill du veta mer så klicka på respektive rubriker.