Rättsskydd & Rättshjälp

Rättsskydd & Rättshjälp

Att anlita advokat eller jurist kan vara en kostsam historia. Möjligheter finns dock att erhålla ekonomisk hjälp via rättsskyddsförsäkring eller rättshjälp.

För privatpersoner ingår rättsskydd normalt i hemförsäkringen. Är du företagare, och tvisten rör företaget, finns vanligtvis rättsskydd att tillgå ur företagsförsäkringen.

För närmare information om dina möjligheter att erhålla rättsskydd eller rättshjälp, vänligen kontakta oss.